คอร์สเรียน
Level 1 Be/Ad
เสาร์ 9.00 - 12.00 , 13.00 - 16.00
อาทิตย์ 9.00 - 12.00
2,200 บาท
Level 2 Be/Ad
เสาร์ 9.00 - 12.00 , 13.00 - 16.00
อาทิตย์ 9.00 - 12.00
2,300 บาท
Level 3 Be/Ad
เสาร์ 13.00 - 16.00
อาทิตย์ 9.00 - 12.00
2,400 / 2,600 บาท
Private 1 student
สามารถเลือกเวลาเรียนได้
4,900 บาท
Private 2 students
สามารถเลือกเวลาเรียนได้
3,200 บาท
Private 2 - 4 students
สามารถเลือกเวลาเรียนได้
2,900 บาท